Osteokine Grembergen logo
Osteokine Grembergen

Kinesitherapie > Totaalbegeleiding zwangerschap

Tijdens de zwangerschap wordt het bekken soepeler onder invloed van de veranderende hormoonhuishouding. Sommige zwangere vrouwen ondervinden echter ook uitgesproken bekkeninstabiliteit. Dit kan door verscheidene factoren beïnvloed worden.

Een instabiel bekken veroorzaakt pijn ter hoogte van de bekkengewrichten achteraan of vooraan. Dit kan alledaagse activiteiten als wandelen en van houding veranderen pijnlijk maken.

Kinesitherapie kan in dit geval via manuele therapie en oefeningen het bekken versterken en de klachten verminderen. In onze praktijk begeleiden wij u tijdens de zwangerschap om het bekken te ondersteunen en de overlast voor u te verminderen (prenatale kine), en na de zwangerschap om het bekken te laten herstellen (postnatale kine).

Maak telefonisch uw afspraak

052 20 02 86

Consultaties en behandelingen zijn enkel mogelijk tijdens een afspraak.

Bij uw eerste afspraak brengt u mee

Uw identiteitskaart - Klevertje van de mutualiteit - Relevante medische beeldvorming

Voor kinesitherapie ook steeds uw medisch voorschrift (arts, specialist, tandarts) meebrengen!

Lees meer